Garanti Şartları

Değerli Müşterimiz;

Mobilyam fabrikadan markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimizi aileniz ile

birlikte uzun yıllar güzel günlerde kullanmanızı temenni ederiz.

Satın aldığınız Mobilyam fabrikadan ürünlerini uzun süre kullanabilmeniz için garanti ve

kullanma kılavuzu belgesinde olan bilgileri okuyup anlamanızı ve de uygulamanızı önemle

hatırlatıyoruz.

Mobilya iş kolu temelde emek yoğun bir iş koludur. Yani insan iş gücünün, makine iş gücünün

önünde olduğu bir sektördür. Dolayısı ile satın aldığınız ürünleri kullanırken kullanma kılavuzu

belgesinde belirtilen hususlara uymanız oldukça önem arz etmektedir. Çünkü mobilyada doğal

ahşap malzemeler kullanılmaktadır. Bu ahşap malzemeler mobilya ustalarının el sanatlarıyla

ürünlere monte edilmekte veya ürünlerin belli bölümlerinde kullanılmaktadır. Bununla beraber

yumuşak gruplarda (Koltuk) kumaş döşeme ve giydirme işlemi ustaların el sanatlarıyla

yapılabilmektedir. İşte tüm bunlar emek yoğun terimine birkaç örnektir. Bundan dolayı da iş bu

kılavuz ve garanti belgesi satın aldığınız ürünlerin teknik içeriklerine dikkat edilerek

hazırlanmıştır. Ayrıca müşterilerimizin haklarını bu belgede belirterek müşteri haklarını güvence

altına alarak devamında ise üretici ve satış bayilerinin de sorumluklarını ve haklarını açıkça

belirtiyoruz.

Ürünlerimizin T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen ve ilan edilen

kullanım ömrü 10 ( On) yıldır. Satın aldığınız ürünler kapalı mekanlarda (Evsel ortamlar)

kullanımı için tasarlanıp imal edilmiştir. Açık alanlarda kullanıma uygun değildir.


GARANTİ BELGESİNDE TARAFLAR;

Taraf 1: Bayiden ve yetkili satıcıdan ürünleri alanlar; Müşteri, Son tüketici veya Tüketici olarak,

Taraf 2: Son tüketiciye ürünleri satan: Bayi veya Yetkili satıcı olarak,

Taraf 3: Garanti belgesinde Satıcı firma: Mobilyam fabrikadan olarak, anılıp yazılacaktır.


1. Ürünlerin Müşteri Tarafından Teslim Alınması Esnasında Dikkat Edilmesi

Gereken Koşullar;

• Ürünlerin kurulum ve montajı firma tarafından yapılmıyorsa  ürünleri  uzman bir kişiye

yaptırınız.

• Ürünlerin teslimi ve montajı esnasında ortaya çıkan sorunlu parçayı teslim almayınız. Eğer

sorunlu parça kullanıma engel değilse yenisi size teslim edilene kadar parçayı kullanmaya

devam ediniz.

• Garanti belgenizi ürünleri satın aldığınız bayiye onaylatınız ve ürünlerinizi garanti belgesi

ile beraber teslim alınız. ve bu belgeyi saklayınız. Garanti kapsamında servis talepleriniz

oluştuğunda garanti belgesi tarafınızca ibraz edilmesi zorunludur. Şayet garanti belgesi

ibraz edilmez ise garanti kapsamı hakkı sona erecektir.

• Ürünlerin teslimi esnasında sizlere verilecek olan kullanma kılavuzuna ve uyarı etiketlerine

uyum sağlamanız garanti koşullarındandır.

• Ürünlerin hangi meskene teslim edileceği ve meskende ürünlerin kim tarafından teslim

alınacağı satın alan müşterinin sorumluluğundadır.

2. Genel Garanti Koşulları Ve Garanti Şartların Detayları;

• Ürünlerin garanti süresi 2 (İki) yıldır. Ürünlerin garanti süresi ürünü / ürünleri satın alan

son tüketici ürünleri bayiden / yetkili satıcıdan teslim aldıktan sonra başlayacaktır.

• Ürünün bütününü oluşturan tüm parçalar 2 (İki) yıl garanti kapsamı altındadır.

• Ürünün garanti süresinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine

eklenir. Tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre arızalı veya hasarlı ürünün üretici firmanın

fabrikasına veya tamir istasyonuna ulaştığında başlayacaktır.

• Hasarlı ürünlerin bakımı ve onarımı garanti kapsamında yapılacaksa işçilik veya parça maliyeti

talep edilmeyecektir.

• Garanti kapsamına giren veya garanti kapsamına girmeyen sorunlarla ilgili ilk sorumlu

satışı yapıp bayi veya yetkili satıcıdır. Dolayısı ile müşterinin sorunları ve haklı talepleri ile

ilgili iletişimi satışı yapan bayi veya yetkili satıcı sağlayacaktır. Son tüketicinin ürünü satın

aldığı bayi ile iletişime geçmeden üretici firmaya sorun bildirmesi kabul edilmeyecektir.

Bu durumun kişinin gerçekten garanti belgesinde muhatap olan üreticinin ürünlerini

kullanıp kullanmadığını doğrulamak için gereklidir.

• Bayinin temel garanti sorumluluğu müşterilerin sorunları ile ilgilenip isteklerine garanti

koşulları kapsamında çözüm üretmek veya ürettirmektir. Bayinin mesul olduğu bu

durumdan dolayı müşteriler ile iletişimde olmayıp, müşteriler mağdur edilir ise bu

durumdan doğacak olan hak kayıplarından, zarar ve ziyanlardan Mobilyam fabrikadan

sorumlu ve mesul değildir.

• Müşteri garanti kapsamından olan ürün sorunlarını ve sıkıntılarını ürünleri satın aldığı bayiye

bildirmeden Mobilyam fabrikadan’ a bildirimde bulunur ise belirtilen garanti tamir

süresi başlamış sayılmayacaktır.

• Müşteri garanti kapsamında olan veya garanti kapsamında olmayan bir sorunu alışveriş

yapmış olduğu Bayi’ ye bildirimde bulunmadan sosyal medya veya internet ortamında faaliyet

gösteren şikayet sitelerine Mobilyam fabrikadan markası hakkında olumsuz yorum

ve yazılar yazar-sa ayrıca Mobilyam fabrikadanı suçlarsa, Mobilyam fabrikadan bu tür

durumlar karşısında ilgili kişiye veya müşteriye dava açma hakkını saklı tutar.

• Garanti süresi 2 (İki) yıl dolduktan sonra ortaya çıkan her sorun ücret karşılığı çözülecektir.

Şayet müşterinin ifade ettiği sorunun veya arızalı modülün parçası bulunamayıp sorunun

tamiri mümkün değilse müşteri üreticiden veya bayiden bir hak talebinde bulunamaz.

• Garanti belgesine konu olan ürünler tüketicinin özel talepleri doğrultusunda tamamen

kendisine özel kumaş seçenekleri ile üretilecektir. Müşteri kendisine özel üretilecek ürünlerden

vazgeçmesi halinde satıcının veya üreticinin isteyeceği masrafları ödemek zorunda

kalacaktır. Bunun temel nedeni sipariş edilen ürünlerin başka bir siparişe kaydırılma seçeneğinin

olmamasıdır.

• Ürünler kullanım kılavuzu ve garanti belgesinde belirtilen usul ve şekillere aykırı ve amacı

dışında kullanılır ise oluşan hasar ve sorunlar garanti kapsamın dışında değerlendirilecektir.

Bir sorunun garanti dışı hallerinde olup olmadığına Mobilyam fabrikadan

yetkilendireceği veya görevlendireceği bilirkişi karar verecektir.

• Ürünler tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi 2 (İki) yıl içinde

kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın üçten fazla tekrarlanması veya farklı

arızaların 5 ten (beşten) fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içinde farklı

arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra;

• Bu arızaların ürünlerden yararlanmamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin

üç katı kadar aşılması ve arızanın tamiri mümkün olamayan durumlarda hasarlı ürünler

veya modüller ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

3.Mobilyam Fabrikadan Ürünlerin Alımı İle İlgili Şartlar Ve Koşullar;

• Müşteri satın alacağı ürünlerin ölçülerini bayinin yetkili satıcısından öğrenmelidir. Almış

olduğu ürünlerin kullanacağı meskene ölçü ve renk olarak uygun olması satın almayı

yapan müşterinin sorumluluğundadır. Bundan dolayı doğacak sıkıntıdan ve sorunlardan

Bayi veya Mobilyam fabrikadan sorumlu değildir.

• Müşterinin Mobilyam fabrikadan yetkili satış mağazasına veya bayisine vermiş olduğu

siparişlerini sebep belirtmeksizin 3 (üç) gün içerisinde iptal etme veya siparişinde değişiklik

yapma hakkı vardır.

• Müşteri kendisine tanınmış olan iptal veya değişiklik süresinden daha uzun bir süre sonra

siparişini iptal etmek veya siparişinde değişiklik yapmaya giderse bayinin veya satıcının

sipariş tutarı’ nın %40 oranını geçmeyecek bedel isteme hakkı oluşur. Bu sebep den dolayı

üretici firma herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

• Müşteri sipariş sözleşmesinin bir nüshasını ürünlerin kendisine teslim edilene dek saklaması

gerekmektedir.

• Ürünlerin teslimatı sırasında sipariş nüshasında belirtilmiş ürünlerin eksiksiz ve hatasız

tesliminden satın almayı yapan müşteri sorumludur.

4. Garanti Kapsamı Dışındaki Koşullar Ve Sebepler;

• Bayinin yetkili personeli tarafından kullanım hatası sebebiyle meydana geldiği tespiti yapılan
hasar ve arızalar,
• Ürünlerin müşteriye tesliminden sonraki, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan
hasar ve arızalar,
• Yangın, sel, deprem, aşırı güneşe maruz kalma vb. gibi olaylardan oluşan hasar ve arızalar,
• Garanti ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara dikkat edilmemesinden kaynaklı hasar
ve arızalar,
• Ürünler satın almayı yapan müşterinin belirtmiş olduğu adresteki meskene teslim edildiği
esnada meskende ürünleri satın alan veya kullanacak kişilerden en az birinin olması garanti
şartıdır. Şayet satın almayı yapan müşteri ürünleri belirtilen meskende kendi teslim
alamayacaksa ürünleri teslim alma sorumluluğunu alabilecek kişiyi görevlendirecektir. Sonuç
itibariyle ürünlerin teslimi esnasında ve teslimat yapıldıktan sonra meskende bulunan
kişiye ürün teslim fişi bayinin yetkili kurulum personeli tarafından imzalatılacaktır. İmzalatılan
teslim fişinde her hangi bir sorun ve sıkıntı, hata belirtilmemiş ise müşterinin siparişleri
sorunsuz ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır. Daha sonrasında müşteri tarafından ilk teslim
fişinde herhangi bir sorun, sıkıntı açıklaması olmadığı halde sorun ve sıkıntı olduğunu
belirtir ise beyan ettiği sorun ve sıkıntılar garanti kapsamı dışı kabul edilir,
• Naturel ağaç kullanılmış koltuk ve berjerlerde kullanılan doğal malzemeden dolayı renk ve
ton farklılığı olmaktadır. Hatta almış olduğunuz takımın içerisindeki modüllerde dahi ton
ve renk farklılığı olabilmektedir. Bu durum bir kusur değil almış olduğunuz ürünün temel
özelliğidir. Ancak zamanla takımın içerisindeki modüller aynı mekan içerisinde kullanılacağından
dolayı aynı ton rengine kavuşabilecektir. Bu tür durumlarda ton farkı sebebi ile belirtilen
şikayet ve talepler garanti kapsamında olan sorun olarak değerlendirilmeyecektir.
• Oval hatlı döşemeli ürünlerde desenli kumaşların desen takibi yapılamamaktadır. Bu sebeple
oval ürünlerde desenli kumaş seçiminden kaçınılmalıdır. Bu durumdan kaynaklı sorunlar
garanti kapsamı dışındadır.
• Pamuklu kumaşların yapısından dolayı belli oranlarda tülermesi normaldir. Bu tür
sorunlar garanti kapsamı dışıdır,
• Dolgulu oturum ve sırt minderlerin belli oranda kırışması normaldir. Bu tür durumlarda
duyulan rahatsızlıklar garanti kapsamı dışındadır. Bu tür durumlardan rahatsızlık
duyabilecek olan müşterilerimiz oturumlarında sünger kullanılan ürünleri tercih etmelidir.
• Koltuk takımları ayrı ayrı modüllerden oluşup takım formatına dönüşmektedir. Bu ayrı
modüllerin üretimde her bir modülün aynı top kumaştan imal edilmesine çok büyük
ölçüde üretici dikkat etmektedir. Bazı durumlarda takımda modül sayısı fazla
olabilmektedir. Bu tür durumlarda modüllerin kumaş döşemesinde ton farkı
kaçınılmazdır. Bu durumda ortaya çıkan sorun garanti kapsamında dışında tutulacaktır.
• Koltuk takımlarının modüllerinden birinde tamirat veya bakım gerektiği durumlarda tamiratı
yapılan modülün kumaşlarında ton farkı meydana gelecektir. Bu durumda ortaya
çıkan ton sorunu garanti kapsamında değerlendirilecektir.
• Süngerin doğal yapısından kaynaklı zamanla +/- %15 density (yoğunluk) değeri olabilir.
Kullanım sonucunda +%4 oranında sünger yumuşayabilir. Süngerlerdeki %19 yumuşama
veya sertleşme durumu üretimsel hata olarak görülemez. Bu durumda dolayı belirtilen
sorun ve şikayetler garanti kapsamı dışı olarak görülecektir.
Sünger density hesaplama kg/m3);
• Density sünger yoğunluğunu ifade eder. Süngerin ölçülen kilogram cinsinden ağırlığının,
süngerin üç boyutunun metre cinsinden, ölçülen boyutlarının yarı çarpımının yani hacmin
oranına eşittir.
• Density= Ağırlık(kg) / Hacim(m3)
• Sünger sertliği (N) artı veya eksi %20 oranında değişebilir. Bu değişiklikten kaynaklı sorunlar
garanti kapsamında olamayacaktır.
• Hav yüksekliği fazla olan şönil, Kadife, flok gibi kumaşlarda kullanımdan dolayı
belirli bir süre sonra havlar bir yöne doğru yatabilir. Bu durum bakış açısına ve
aydınlanma farkına bağlı olarak kumaş içerisinde ton farkı varmış izlenimi yaratabilir. Bu
durum normal olup kumaşın yapısı gereği kabul edilebilir. Bu durumdan kaynaklı
sorunlar garanti kapsamı dışıdır.
• Kırmızı, siyah, lacivert gibi baskın net renkli kumaşlar temizleme esnasında belli miktarda
ana renginin boyasını akıtabilir. Bu durum normal olup top boyalarda karşılaşılana bilinir.
Bu durumdan doğan sorunlar garanti kapsamı dışıdır.
5. Ürün Kullanımında Genel Uyarılar;
• Koltuklarınızın ve döşemeli ürünlerinizin bakımı ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz olur
ise Mobilyam fabrikadan müşteri hattı veya bayinin satış danışmanı ile iletişime geçiniz,
• Satın aldığınız ürünlerde kullanılan ahşap parça ve malzemeler kurutulmuştur. Ancak ahşap
canlı malzeme olarak kalmaya devam eder ve her zaman boyutsal değişime uğrar.
Bu durumda ortaya çıkan değişim kullanıma engel teşkil etmediği sürece garanti
kapsamın-da olan sorun olarak görülemez,
• Çok nemli ortamlarda ahşap ürünler genleşerek montajı dağılabilir. Bundan dolayı da
ürünler % 40 - %60 nemlilik oranında tutulması gerekir.
• Satın aldığınız koltuk takımlarının mekanik parçalarını (mekanizma menteşelerini) belli
aralıkla makine yağı ile yağlayınız. Bu yağlama işlemi mekanizmaların daha sağlıklı çalışmasını
sağlayacaktır,
• Satın aldığınız ürünleri ısı kaynaklarından (soba, kalorifer vb.) gibi en az 1,5 metre aralık
mesafesinde ve direkt güneş ışığının etkisinden uzak alanlarda kullanınız ve yerleşimini
sağlayınız.
• Satın aldığınız ürünleri eviniz içerisinde yer değiştirirken veya evinizden başka bir meskene
taşırken yerden sürüyerek taşımayınız.
• Ürünlerinizin üzerine sıcak tabanlı araç ve gereçler koymayınız.
• Ürünlerinizin bulunduğu ortamda boya ve tadilat yapılırken ürünlerinizin
hasarlanmaması için gerekli tedbirleri almalısınız,
• Ürünlerinizin depolama alanlarına ( yorgan, battaniye, çeyiz, giyecek, mutfak gereçleri
vb.) gibi eşyaları koyarken depolama alanının yüksekliğini geçmeyecek şekilde
yerleştiriniz,
• Ürünlerinize kalıcı hasar verebileceğinden ürün yüzeylerine çıkartma gibi tutkallı parça
yapıştırmayınız,
• Dikiş yerlerinden zorlamayınız, germeyiniz,
• Hareket edebilen dolgulu minder ve kırlentleri belli aralıklarla çevirerek kullanınız.
Böylece üründeki kullanımdan kaynaklı çökme ve deformasyon veya eskime eşit olarak
dağılır.
• Ürünlerinizi uzun süre kullanmayacaksanız üzerini kalın bez ile örtünüz.
• Dikişten arta kalan iplik parçalarını dikkatlice dibinden makas yardımı ile kesiniz.
• Ürünlerin ağırlık merkezinin dengesinin bozulmaması için hareketli mekanizmaların
kullanılmadığı durumlarda mekanizmayı kapalı tutunuz.
• Ürünleri hareketli mekanizmalarından tutarak taşımayınız.
• Koltuk yatak mekanizmasının rahat çalışması ve duvara çarpmaması için duvardan 30 cm
uzağa kaydırıp mekanizmayı açınız.
6. Ürünleriniz İçin Temizleme, Bakım Ve Kullanım Önerileri;
• Koltuk ve döşemeli ürünlerinizin temizlemesini kuru temizleme firmalarına yaptırmanız
gerekmektedir. Aksi halde döşemeli kumaşların yıpranması, solması ve çekmesi kaçınılmazdır.
• Ürünlerinizi halı yıkama makinesi ile temizlemeyiniz. Ayrıca süpürme makinasının koltuk
temizleme aparatını takarak temizlik işlemini yapınız.
• Kolay lekeleri sabunlu (tercihen el sabunu önerilir) hafif nemli bezle bastırmadan yapmanızı
gerekir. Şayet lekeler çıkmaz ise kuru temizleme firmasından destek isteyiniz.
• Temizleme işlemine başlamadan önce ürünlerin üstündeki tozu almalısınız.
• Islanan ürünleri direkt güneş ışığı ile kurutmayınız. Ütü, fön makinası gibi cihazlar ile
kurutma yapmayınız.
• Kurutma işlemini oda sıcaklığında bekleterek yapınız.
• Temizleme işlemini yapmadan önce kullanacağınız malzemenin kumaşa ve dokusuna vereceği
faydayı ve zararı görmek için kumaşın görünmeyen yüzüne sürerek test ediniz.
• Boyalı ve kaplamalı ürünlerinizin tozlarını kuru ve pütürlü bez ile almayınız.
• Ürünlerinizin üstüne dökülen sıvı lekeleri zaman kaybetmeden nemli bezle basınç uygulamadan
temizleyiniz,
• Ürünlerinizi temizlerken alkol içerikli kimyasal maddeler kullanmayınız,
• Islanan ürünleri kurulayınız ev ortamında kurutunuz. Direkt güneş ışığı ile kurutmayınız.
Saygılarımızla


Garanti Hatırlatmaları

Ürün garantilerinde garanti koşullarının yanı sıra, Mobilyamfabrikadan.com inegöl mobilya ürünleri'nin her aşamada sizin muhatabınız olup, ticari ve insani ahlak anlayışı ile bütün müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutacaktır.