whatsapp
Etbis Nedir ?

Etbis Nedir ?

Yazar: Editör Okunma Sayısı: 4913

Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin kısaltılmış adı ETBiS dir.

ETBİS kuruluş amacı  e-ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin doğrulugunu incemek ve  istatistiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi sistemidir.


ETBİS'in  tüketiciye (sizlere ) faydası nedir ?

e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma riski azaltılacaktır.


ETBİS'e kimler kayıt yaptırabilir ?

Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası ile kayıt sürecini başlatabilir.


ETBİS'in  amacı nedir ?


Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile elektronik ticaret yapanların sayısının ve elektronik ticaret hacminin artırılabilmesi için öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemelerle, elektronik ticarette yaşanan sorunlar büyük ölçüde çözümlenecek, elektronik ticaret hacmi arttırılarak Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanacaktır. Ayrıca, Başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün ve e-ticaret hacminin arttırılması sağlanacak, böylece Ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacaktır.


ETBİS'e kayıt yaptırmayan e ticaret sitelere yaptırımlar nelerdir ?


11.08.17 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’’ ile bahsi geçen hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 30.12.2017 tarihine kadar kaydolma ve bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi.

Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen e-ticaret sitelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 5.000 Türk Lirası'ndan 20.000 Türk Lirası'na kadar idari para cezası uygulanacak.Bu sayede, e-ticaret yapan işletmeler kayıtlı hale gelecek ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak ve kayıt dışılığın önüne geçilecek.

 E ticaret sitesinin Etbis kayıt olduğunu nasıl anlarım ?

                                                       ETBİS -Şirket Sorgulama    

Yukarıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.
( Güvenliginiz ve sorunsuz alışveriş yapmak istiyorsanız Etbis'e kayıt olmayan sitelere itibar etmeyiniz.)
Yorumlar
Yorum Yap